Gå till sidans innehåll

En äldre patient i intensivvård

En persons ålder är inget hinder för att påbörja intensivvård. Påbörjandet av intensivvård för en äldre patient bedöms alltid på medicinska grunder med patientens bästa i åtanke.

Skörhet och funktionsförmåga före det akuta insjuknandet är de viktigaste faktorerna som påverkar möjligheterna till intensivvård. Skörheten i ålderdomen kännetecknas av låg fysisk aktivitet, långsam funktionsförmåga, dåliga krafter och trötthet.

Återhämtning från intensivvård är en krävande process som kan ta veckor eller månader. När man överväger fördelarna med intensivvård måste man ta hänsyn till följande faktorer:

 • patientens tidigare psykiska tillstånd

 • fysisk prestationsförmåga

 • patientens handlingsförmåga

  • boende hemma

  • förflyttning utanför hemmet

  • behov av hemhjälp

 • långvariga sjukdomar

 • eventuellt vårddirektiv

 • för en akut sjukdom redan given behandling och svaret på den.

Beslutet att inleda intensivvård fattas på medicinska grunder, med en bedömning av fördelar och nackdelar, enligt patientens bästa intresse och i samråd med patienten eller hens anhöriga.

Ett beslut att inte inleda intensivvård behöver inte betyda ett beslut att inte genomföra en aktiv behandling mot återhämtning. Ett bra resultat kan ofta uppnås på en vårdavdelning eller på en övervakningsenhet, och det mervärde som intensivvården ger i relation till påfrestningen med tunga behandlingar kan vara obetydligt för en äldre patient.

Uppdaterad 24.11.2023