Gå till sidans innehåll

Screening vid diabetesretinopati

Alla med diabetes ska låta undersöka sina ögonbottnar regelbundet antingen genom fotografering eller på läkarmottagning.

Färgfoto av frisk ögonbotten.

Hur screeningen görs beror på symtom och andra ögonsjukdomar. Ögonbottenfotografering är en dokumenterat känslig metod för att konstatera förändringar på näthinnan.

Syftet med screeningfotografering är att upptäcka de första förändringarna på näthinnan, följa upp hur de progredierar samt vid behov hänvisa personen till ögonläkare för bedömning av vårdbehov. I Finland finns det en nationell rekommendation om screening med ögonbottenfotografi som säger att ögonbottenfotografering ska göras med 1–3 års mellanrum beroende på diabetestyp och beroende på hur svåra näthinneförändringarna är.

Screeningrekommendation

Grupper som screenas

Screeningintervall

Personer med typ 1 diabetes som insjuknat före 10 års ålder

Från och med 10 års ålder vartannat år så länge fyndet är normalt. Efter att förändringar har konstaterats årligen eller oftare.

Personer med typ 1 diabetes som insjuknat efter 10 års ålder

I diagnosfasen och därefter vartannat år så länge fyndet är normalt. Efter att förändringar har konstaterats årligen eller oftare.

Personer med typ 2 diabetes

I diagnosskedet och därefter vart tredje år så länge fynden är normala. Med två års mellanrum om små förändringar konstateras. Årligen eller oftare om det finns mer förändringar.

Gravida med diabetes

När graviditet planeras eller genast i början av graviditeten. Under graviditeten enlig​t grad av retinopati, njurtillstånd och blodtryck. Efter graviditeten oftare än vanligt under ett år om måttliga förändringar konstateras. För personer med graviditetsdiabetes behövs ingen ögonbottenscreening.

Källa: God medicinsk praxis-rekommendation för diabetesretinopati, Duodecim.

Uppdaterad 30.9.2023