Gå till sidans innehåll

Symtom på skador på perifer nerv vid diabetes

Nervskadorna i de perifera nerverna är till och med hälften symtomfria eller symtomen är vaga.

Symtom på skador i känselnerverna kan vara domningar, stickningar, känselbortfall, felaktiga förnimmelser, nedsatt positionskänsel och hos en del även smärta. Normalt uppvisar man symtom i båda fötterna. Vanligtvis känns symtomen mest vid vila, till exempel nattetid. Ett symtom på en skada i muskelnerverna kan också vara muskelsvaghet eller svårigheter att gå.

En skada på en specifik nerv kan också visa sig lokalt, till exempel i ögonmuskeln, interkostalnerverna eller som olika förträngningar.

Uppdaterad 30.9.2023