Gå till sidans innehåll

Biverkningar av fettlever

Fettlever är vanligtvis ett tecken på en mer omfattande störning i ämnesomsättningen: metabolt syndrom. Fettlever kan progrediera till en inflammation och levercirros.

Fettlever exponerar personer för typ 2 diabetes, höjt blodtryck och skadliga förändringar i blodfetterna. Allt detta tillsammans ökar risken för att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar, såsom kransartärsjukdom och stroke.

För en del personer progredierar fettlever till fettleverinflammation. Till följd av inflammation uppstår bindväv i levern. Fettleverinflammation kan progrediera till levercirros och till och med till leverbedrägeri (eller svikt). Levercirros ökar i sin tur risken för levercancer.

Bedömning av risken för att fettlever progredierar

Genom riskmätare och vid behov specialundersökningar försöker man hitta personer som har en stor risk för progredierad leversjukdom. I uppföljningen av personer med typ 2 diabetes rekommenderas att man vartannat år gör en riskbedömning med en FIB-4-räknare. Ökad bindväv i levern kan utredas ytterligare hos riskpersoner genom en metod som kallas elastografi.

Uppdaterad 8.11.2023