Gå till sidans innehåll

Generell behandling av diabetisk njursjukdom

Omfattande behandling av olika riskfaktorer bromsar utvecklingen av diabetisk njursjukdom.

Diabetisk njursjukdom, albuminuri och njursvikt ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. En bra diabetesbehandling minskar risken både för hjärt- och kärlsjukdomar och diabetisk njursjukdom. Dessutom konstaterat njursjukdom progredierar långsammare. Utsöndringen av albumin i urinen minskar när sockerbalansen förbättras och blodtrycket blir normalt.

Läkemedels- och livsstilsbehandling, alltså att äta hälsosamt, motionera och inte röka, kompletterar varandra. Medicinering som minskar trycket på njurglomeruli och utsöndringen av albumin i urinen, “skyddsmedicin för njurarna" kan göra att lindrig albuminuri helt och hållet korrigeras.

När man upptäcker de första tecknen på störningar i njurfunktionen är det bra att se över kosten. Sjuksköterskan ger kostråd kopplat till diabetisk njursjukdom. Vid behov ger en näringsterapeut individuella anvisningar för näringsterapi i olika skeden av diabetisk njursjukdom.

Det är viktigt med en bra sockerbalans för att förebygga och bromsa njursjukdomen och andra diabetesrelaterade sjukdomar. Hos personer med diabetisk njursjukdom är målet för halten av sockerhemoglobin HbA1c ett värde under 53 mmol/mol (7,0 %). Målet för behandling av blodsocker hos äldre planeras individuellt.

Man har konstaterat att glukosavlägsnare och en del tarmhormonläkemedel som används vid typ 2 diabetes gör att njursjukdomar progredierar långsammare.

Om njurfunktionen försämras märkbart sänker man doserna på flera läkemedel som används vid typ 2 diabetes. Man kan även bli tvungen att sluta med dem helt och hållet.

Vid svår njursvikt måste man oftast också minska dosen insulin.

Målet är att blodtrycket ska ligga under 130/80 mmHg. Att behandla blodtrycket gör att njursjukdomen progredierar långsammare. Man kan använda alla blodtryckssänkande medel. Särskilt användbara är ACE-hämmare och läkemedel som hämmar angiotensinreceptorer. Man kan börja använda dem för att skydda njurarna, även om blodtrycket inte är förhöjt. De gör att utsöndringen av albumin minskas mer effektivt. FPA beviljar även specialersättning för läkemedelsbehandlingen.

Vid njursjukdom vid diabetes är risken för hjärt- och kärlsjukdomar mycket stor. Därför är målet för LDL-kolesterol under 1,4 mmol/l eller en minskning med minst 50 % jämfört med utgångsläget.

På grund av den ökade risken för diabetisk njursjukdom och andra diabetesrelaterade sjukdomar är det oerhört viktigt att du sluta röka om du gör det.

Uppdaterad 30.9.2023