Gå till sidans innehåll

Fotriskklass 3 vid diabetes

Om du saknar skyddskänsel i fötterna eller om blodcirkulationen i fötterna är nedsatt och du har haft eller har ett diabetesrelaterat fotsår eller genomgått en amputation så ingår du i riskklass 3.

Bilden visar höger fot, där tårna i närheten av tårna visar ett försvagat blodflöde och tårna bredvid stortån amputeras. Fotriskklass 3.

Om du saknar skyddskänsel i fötterna eller om blodcirkulationen i fötterna är nedsatt och du har eller har haft ett diabetesrelaterat fotsår tidigare så ingår du i riskklass 3. I den här gruppen ingår även personer som har genomgått en amputation på grund av diabetes och personer med svår njursvikt. Risken för långvarigt diabetesrelaterat fotsår är tio gånger högre jämfört med en person som inte har dessa förändringar i sina fötter.

Dina instruktioner om du tillhör riskklass 3:

  • Risken för att såret kommer tillbaka är stor. Om du inte vet vad det var som ledde till det tidigare såret eller amputationen, ta reda på det med hjälp av professionell hälso- och sjukvårdspersonal.

  • Det är nu ännu viktigare än tidigare att sköta egenvården av fötterna, att varje dag själv undersöka fötterna och att ha ordentliga skor för att förebygga nya fotproblem.

  • Det går att förhindra att förändringarna i nerver och blodcirkulation progredierar genom god diabetesbehandling och genom att hålla blodsockret, blodtrycket och kolesterolet under kontroll samt att sluta röka, om du gör det.

Efter att ett sår har läkt eller efter en amputation kan det ha uppstått betydande förändringar i din gång, i fötternas struktur och i ledfunktionen. På grund av det kan du eventuellt behöva olika typer av hjälpmedel, som individuella inläggssulor och hjälpmedel som korrigerar och skyddar tårnas position. Det är möjligt att du behöver justera dina skor eller skaffa specialskor.

Du behöver regelbunden uppföljning av en fotterapeut eller en fotvårdare som är insatt i diabetesbehandling. Besöksfrekvens beror på kvaliteten på fotproblemen och hur bra du själv klarar av att ta hand om dina fötter.

Uppdaterad 8.11.2023