Gå till sidans innehåll

FPA-ersättningar för blodtrycksmedicin vid diabetes

Kriterierna för specialersättning av läkemedelsbehandling för förhöjt blodtryck är inte desamma som de medicinska kriterierna för att påbörja läkemedelsbehandling.

Behandlingen av högt blodtryck enligt behandlingsrekommendationerna berättigar till en grundersättning (40 %) för blodtrycksmediciner. Flera med diabetes använder blodtrycksmediciner med grundersättning.

Den specialersättning som FPA beviljar (65 %) kan man ansöka om ifall blodtrycksnivåerna överstiger gränserna för svår hypertoni innan läkemedelsbehandlingen påbörjas. Specialersättningen beviljas utifrån hypertonins svårighetsgrad med varierande blodtrycksvärden.

Om du har diabetes, du kan bevilja specialersättning om det diastoliska blodtrycket ligger på minst 95 mmHg eller det systoliska blodtrycket ligger på minst 160 mmHg innan man påbörjar läkemedelsbehandling. Eftersom det är viktigt för en person med diabetes att behandla redan ett något förhöjt blodtryck påbörjas läkemedelsbehandling oftast på en lägre nivå. Då får man FPA:s grundersättning för blodtrycksmedicin.

Om du har diabetes och permanent utsöndrar protein i urinen eller en långt progredierad njursjukdom, kan du bevilja specialersättning med specialistläkares utlåtande utan någon blodtrycksgräns för att skydda njurarna.

För att ansöka om specialersättning skriver den behandlande läkaren ett B-utlåtande där man konstaterar att patienten uppfyller förutsättningarna och man presenterar en vårdplan. När FPA har fattat beslut om ersättning skickar FPA ett nytt FPA-kort med den siffra som berättigar till ersättning (205).

Uppdaterad 30.9.2023