Gå till sidans innehåll

Information om nervskador vid diabetes

Diabetes kan orsaka störningar i nerverna, med andra ord diabetesrelaterad neuropati. Den kan orsaka symtom i nervsystemets olika delar, men kan också förekomma utan att man uppvisar några symtom.

Diabetesrelaterad nervskada kallas professionellt för diabetesneuropati. Det är en av de vanligaste komplikationerna vid diabetes.

Vid typ 1-diabetes kan nervskador uppstå 10-15 år efter att diabetes konstaterats. Efter en sjukdomstid på cirka 20 år kan cirka en av fem konstatera nervförändringar. Vid typ 2-diabetes är nervskadan vanligare och hos en del kan nervernas funktionsstörningar observeras redan då diabetes konstateras, eftersom sjukdomen kan ha varit latent längre.

I anslutning till ny diabetes och att blodsockret snabbt korrigeras kan det uppstå en akut, smärtsam nervskada.

Även nervförträngningar är vanligare med diabetes än hos andra. Den vanligaste förträngningen är förträngning av medianusnerven i handen och karpaltunnelsyndrom som uppstår till följd av det.

Man måste utreda om det ligger andra orsaker bakom innan man slår fast att nervskadan beror på diabetes. Flera andra sjukdomar och vissa läkemedel kan orsaka funktionsstörningar i nerver eller symtom som tyder på det. Oftast kan man konstatera eller utesluta andra anledningar till nervsymtom genom intervju och vanliga laboratorieprov.

Andra saker som kan orsaka nervsymtom är brist på vitamin B12 och hypotyreos samt för hög alkoholkonsumtion.

Uppdaterad 30.9.2023