Gå till sidans innehåll

Grundläggande information om näringsterapi vid diabetisk njursjukdom

Det är viktigt att välja passande mat för att förebygga diabetisk njursjukdom och i olika skeden av behandlingen. 

Om du har konstaterats en ökad risk eller en begynnande njursjukdom vid diabetes, är det centrala i en lämplig kost att ha ett skäligt proteinintag, låg salthalt, val som i sin helhet främjar hjärthälsan samt att få en lämplig energi i förhållande till vikt och eventuellt behov av viktminskning.

Hur allvarlig njursjukdomen är avgör i vilken utsträckning man ska fästa uppmärksamhet vid olika kostinnehåll.

Uppdaterad 30.9.2023