Gå till sidans innehåll

Grå starr och diabetes

Med starr menas ett tillstånd där ögats lins blir grumlig och inte släpper igenom ljus som normalt.

Grå starr visar sig initialt genom att man blir bländad vid klart väder, av ljus från mötande bilar, genom att man ser dubbelt eller mer, och när starren har progredierat genom försämrad syn.

Starr är vanligt hos personer över 65 år med typ 2 diabetes. Det är även mycket vanligt hos äldre personer som inte har diabetes. Å andra sidan kan starr i sällsynta fall också förekomma hos personer med typ 1 diabetes på grund av högt blodsocker.

Uppdaterad 30.9.2023