Gå till sidans innehåll

Fördröjd magsäckstömning vid diabetes

Magbesvär beror oftast på samma saker hos personer med diabetes än hos andra. Bakom magbesvären kan dock också finnas skador på det autonoma nervsystemet som orsakas av diabetes.

Det autonoma nervsystemet reglerar hur magsäcken drar ihop sig och tömmer sig. Magbesvär vid diabetes kan precis som för alla andra bero på en rad olika anledningar. Därför utreds magbesvär vid diabetes på samma sätt som för alla andra.

Vid neuropati i magsäcken orsakas symtom av att magsäcken tömmer sig långsammare än normalt. Typiska symtom är värk i den övre delen av magen, svullnad, snabb mättnadskänsla, kräkningar och illamående. Ibland uppvisar man inga symtom vid neuropati i magsäcken. Ibland kan symtomen uppträda periodvis med symtomfria perioder emellan. Neuropati i magsäcken kallas också för gastropares.

Ibland är det enda tecknet på gastropares oförklarligt låga blodsockervärden. Anledningen är att effekten av måltidsinsulinet börjar innan kolhydraterna i maten har hunnit gå vidare i den långsamt arbetande magsäcken.

När man utreder symtomen är det viktigaste att utesluta andra sjukdomar i mag-tarm-kanalen genom skopier. Vid behov kan man undersöka hur snabbt magsäcken tömmer sig genom en nuklearmedicinsk undersökning av magfunktionen, alltså gammaundersökning.

Det viktigaste i behandlingen är en bra blodsockerbalans samt kostrådgivning. Ett högt blodsocker gör att magsäcken tömmer sig ännu långsammare. Det går lättare att dosera måltidsinsulin om man har en insulinpump, som man kan använda för att välja individuella administreringssätt för måltidsinsulin. Läkemedelspreparaten metoklopramid och erytromycin gör att magsäcken tömmer sig snabbare och lindrar symtom i den i övre delen av magen hos en del patienter. Läkemedelsbehandlingen i övrigt består av att undvika läkemedelspreparat som gör att magsäcken arbetar långsammare. I svåra fall har man också använt en pacemaker för magsäcken, alltså en neurostimulator.

Uppdaterad 30.9.2023