Gå till sidans innehåll

Injektionsläkemedel för behandling av diabetesretinopati

Läkemedel som injiceras i ögats glaskropp är nu för tiden den primära behandlingen vid central makulasvullnad.

Svullnad i det centrala synområdet på näthinnan, alltså makula, kan snabbt försämra den centrala synen och orsaka betydande synsymtom.

Läkemedelsbehandling som innefattar injektioner i ögats glaskropp görs vanligtvis i en serie med 4–8 veckors mellanrum. Injektionen går snabbt och det är oftast ett smärtfritt ingrepp som görs under ett poliklinikbesök. De läkemedel som används för behandlingen är i första hand hämmare av vaskulär endotelcellstillväxtfaktor och i andra hand kortikosteroider.

Intraokulära injektioner kan även användas före näthinnekirurgiska ingrepp i glaskroppen för att förebygga glaskroppsblödningar i samband med operationen, för att klarna upp glaskroppsblödningar kopplat till proliferativ retinopati samt vid sidan om laserbehandling för att dämpa tillväxten av nya blodkärl.

Uppdaterad 30.9.2023