Gå till sidans innehåll

Skada på det autonoma nervsystemet vid diabetes

Ett långvarigt förhöjt blodsocker kan skada de nerver som reglerar automatiska funktioner i kroppen.

Det autonoma nervsystemet, alltså systemet för de inre organen, reglerar livsfunktioner och anpassar dem efter olika behov i livet. Det delas in i det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet. De är inte viljestyrda, utan agerar självständigt, alltså autonomt.

När man misstänker en nervskada i det autonoma nervsystemet spelar personens symtom en viktig roll. Utöver läkarundersökning behövs ibland specialundersökningar som främst används för att utesluta andra orsaker till symtomen.

På följande sidor kommer vi att diskutera mer i detalj olika typer av skador på nerverna i det autonoma nervsystemet.

Uppdaterad 30.9.2023