Gå till sidans innehåll

Så förebyggs diabetisk njursjukdom

Genom en bra blodsockerbalans, ett normalt blodtryck och att inte röka förebygger man diabetisk njursjukdom.

Den främsta orsaken till diabetisk njursjukdom är ett långvarigt förhöjt blodsockervärde. Förhöjt blodtryck och rökning ökar risken vidare. Även individuell känslighet och ärftliga faktorer påverkar risken för njursjukdomar.

Utsöndringen av albumin i urinen ökar av:

  • En hög blodsockernivå

  • Högt blodtryck

  • Rökning

  • Högt proteinintag via kosten

  • Störningar i fettomsättningen

  • Fetma

  • Orörlighet

För att förebygganjursjukdom är det viktigt med god livsstilsbehandling och att upprätthålla en god blodsockerbalans, ha ett så normalt blodtryck som möjligt och undvika rökning. Eftersom störningar i fettomsättningen påverkar blodcirkulationen i njurarna är det också bra att blodfetterna ligger på en så normal nivå som möjligt.

Om man inte når målnivån för blodtrycket eller blodfetterna genom livsstilsbehandling påbörjas läkemedelsbehandling för det.

Uppdaterad 30.9.2023