Gå till sidans innehåll

Fotriskklass 0 vid diabetes

Om skyddskänsel i fötterna är normal och man inte har konstaterat någon nedsatt blodcirkulation i artärerna handlar det om riskklass 0.

Om du inte har konstaterats ha nedsatt känsel i fötterna och blodcirkulationen i dina fötter är normal ingår du i riskklass 0 för fotsår vid diabetes. Du har låg risk för att drabbas av långvarigt fotsår.

Varje år görs en ny riskbedömning. Sjuksköterskan ger dig handledning i egenvård och skor.

Dina instruktioner om du tillhör riskklass 0:

  • Om du inte har konstaterats ha diabetesrelaterade problem i fötterna och själv kan sköta din dagliga fotvård behöver du inga regelbundna fotterapitjänster.

  • Om du har andra fotvårdsproblem eller svårt att vårda dina fötter själv behöver du en bedömning av tillståndet och behandling av hälso- och sjukvårdspersonal.

  • Fortsätt med god diabetesbehandling, fokusera på levnadsvanor som främjar hälsan i artärerna och håll blodtrycket och kolesterolet under kontroll.

Uppdaterad 8.11.2023