Gå till sidans innehåll

Proliferativ retinopati vid diabetes

Om man konstaterar nya blodkärl som ett tecken på syrebrist på näthinnan handlar det om svår retinopati, alltså proliferativ retinopati.

Bilden visar proliferativ retinopati.
På bilden täcker ärrade membran papillen och det finns en tät glaskroppsblödning som täcker näthinnan i botten av bilden.

När kapillären i näthinnan täpps till leder det till syrebrist i näthinnan. Syrebristen gör att det växer fram nya blodkärl på näthinnan och/eller i slutet av synnerven.

De nya blodkärlen är sköra vilket gör att de kan läcka blod ut i glaskroppen i ögat. Det i sin tur leder till försämrad syn i varierande grad.

För att upptäcka nya blodkärl är det särskilt viktigt att ögonbottnarna fotograferas eller undersöks regelbundet. På så sätt kan man konstatera och behandla förändringar som utgör en risk för synen i tid. Tillståndet kräver alltid undersökning av ögonläkare och en bedömning om lämplig behandlingsform.

Den primära behandlingen av proliferativ retinopati är behandling av näthinnan med spridd laser. Hur stora de nya blodkärlen är och var de sitter påverkar hur brådskande och omfattande behandlingen blir. Vid svår proliferativ retinopati bör man omgående påbörja omfattande laserbehandling av näthinnan, det vill säga panfotokoagulering. När laserbehandlingen görs i rätt tid förebygger den effektivt progressionen av förändringarna i näthinnan, minskar behovet av glaskroppsoperationer och förebygger därmed synnedsättning.

Läkemedel som injiceras i glaskroppen har också visat sig ha en dämpande verkan på retinopati.

Glaskroppsblödning

En glaskroppsblödning kopplad till proliferativ retinopati går normalt över av sig själv på några veckor eller månader. Laserbehandling förbättrar näthinnans tillgång till syre och blodcirkulationen i näthinnans mitt. Den minskar även bildandet av tillväxtfaktorer i blodkärlet vilket förhindrar nybildning av kärl och således förebyggs nya blödningar.

Blödningen kan klarna snabbare genom att man injicerar läkemedel mot kärlnybildning i glaskroppen, om det inte finns några kontraindikationer för behandlingen. En glaskroppsblödning som inte klarnar eller nya blodkärl med ärrbildning kan behandlas med hjälp av glaskropps- och näthinnekirurgi.

Uppdaterad 30.9.2023