Gå till sidans innehåll

Överfunktion i sköldkörteln vid diabetes

Överfunktion i sköldkörteln är förknippat med många olika symtom, bland annat förhöjt blodsocker och viktminskning.

Bild på halsen där man ser en förstorad sköldkörtel på höger sida.
En orsak som orsakar överfunktion i sköldkörteln kan vara struma eller knölstryma, där sköldkörteln i allmänhet klart förstoras.

Den vanligaste orsaken till överfunktion i sköldkörteln (hypertyreos) är Basedows sjukdom (på engelska Graves sjukdom), det vill säga en ökad halt av sköldkörtelhormonerna orsakad av antikroppar (TSHRAb) som stimulerar sköldkörtelfunktionen. Basedows sjukdom kan åtföljas av ögonsymtom såsom ljuskänslighet, svullnad, tårflöde, dubbelseende och en utbuktning av ögonen. Ögonsymtomen orsakas av en autoimmun inflammation i vävnaderna bakom ögat.

Ovanligare orsaker är överfunktion på grund av multinodulär struma eller en enskild sköldkörtelknöl. Infektion i sköldkörteln kan medföra en kortvarig förhöjning av sköldkörtelhormonnivån i blodomloppet.

Vid obehandlad hypertyreos ökar insulinbehovet och risken för benskörhet ökar. Viktminskningen kan vara kraftig. Blodsockersänkande läkemedel eller insulindoser bör ökas under överfunktionsfasen.

Vanliga symtom på överfunktion i sköldkörteln:

  • svettning

  • hjärtklappning och rytmstörningar

  • darrningar

  • ökad tarmfunktion och diarré

  • håravfall

  • viktminskning

  • försämrad kondition

  • trötthet

  • värmekänsla och varm hud

  • värmeintolerans

Behandlingen av hypertyreos planeras av en endokrinolog eller en sakkunnig internmedicinsk läkare.

Uppdaterad 8.11.2023