Gå till sidans innehåll

Diabetes och tunnfiberneuropati

De tunna nervfibrerna skadas lätt av högt blodsocker.

En del av de nervfibrer som förmedlar känsel från huden är tunna nervfibrer, som har till uppgift att förmedla information till hjärnan om bland annat smärta och temperaturskillnader.

Ibland när en långvarigt hög blodsockernivå korrigeras snabbt drabbas man av en övergående, akut och smärtsam tunnfiberneuropati. Detta kan även hända hos personer som nyligen insjuknat i typ 1 diabetes.

Symtom på tunnfiber nervskada

Det vanligaste symtomet på tunnfiber nervskada är en brännande smärta i benen och fötterna. Dessutom kan det förekomma stickningar, känsla av elektriska stötar, känselbortfall, känsla av kyla, klåda och sveda samt en förhöjd smärtförnimmelse. Det kan kännas olidligt smärtsamt när täcket eller strumpan stryker mot huden på benet. Oftast tilltar symtomen vid vila.

Så konstateras tunnfiber nervskada

Vid tunnfiber nervskada kan resultaten på de sensoriska testen av nervkänseln se helt normala ut. Diagnosen för tunnfiberneuropati baseras på typiska symtom och på att man utesluter andra orsaker.

Uppdaterad 30.9.2023