Gå till sidans innehåll

Njursvikt och läkemedelsbehandlingen

Flera läkemedelspreparat lämnar kroppen via njurarna. Om njurfunktionen försämras, så försämras också förmågan att avlägsna läkemedelspreparat, och man måste minska läkemedelsdoserna.

Njursvikt gör det svårare att välja och dosera läkemedel. I produktresumén för läkemedlet står det om det passar vid njursvikt. Läkaren tar hänsyn till patientens njurtillstånd vid förskrivning av läkemedelspreparat.

Vid svår njursvikt kan man inte använda vissa diabetesläkemedel. Det kan också vara en anledning till att man går över till insulinbehandling vid typ 2 diabetes.

Man har konstaterat att en del diabetesläkemedel förutom att sänka blodsockret också förbättrar njurfunktionen och har hjärt- och kärlsjukdomsminskande effekten.

Anti-inflammatoriska läkemedel (till exempel ibuprofen, ketoprofen och naproxen) kan försämra blodcirkulationen i njurarna. De ska användas efter övervägande och man ska försöka undvika att använda dem under lång tid.

Uppdaterad 30.9.2023