Gå till sidans innehåll

Rehabilitering av ögonsjukdomar vid diabetes

Om du har svårt att klara av dagliga aktiviteter och att röra dig på grund av din syn ska du vidta rehabiliteringsåtgärder.

En person som har märkbara besvär av sin nedsatta syn i det dagliga livet anses vara synskadad. Det kan ligga många olika ögonsjukdomar bakom en synskada. Enligt synskaderegistret är en diabetesrelaterad ögonsjukdom anledningen till synskadan hos 7 procent av alla arbetsföra personer och hos 3 procent av alla äldre. Den vanligaste anledningen till synskada hos äldre personer är degeneration i ögonbotten.

Målet med rehabiliteringen är att stöda möjligheterna att delta i livets olika delområden fullt ut trots de funktionsbegränsningar som sjukdomen orsakar. Hälso- och sjukvårdens uppgift är att hänvisa personer som är i behov av rehabilitering till nödvändiga tjänster i rätt tid.

Om du har en synskada, rehabilitering försöker du hitta lösningar på de problem som den nedsatta synen medför i det dagliga livet och på arbetet:

  • Som rehabiliteringsklient lär du dig att hantera dina dagliga aktiviteter så självständigt som möjligt och anpassa dig till livsförändringen som synskadan medför.

  • Du kommer att få vägledning i användningen av verktyg och hjälpmedel för att hjälpa till med att ta reda på information och kommunicera samt att utnyttja din kvarvarande syn och andra sinnen i aktiviteter som rörelse, lärande, läsning och utförande av dagliga sysslor.

Uppdaterad 30.9.2023