Gå till sidans innehåll

Makulopati och makulasvullnad

Förändringar på näthinnan i området kring den centrala synskärpan i ögat kallas för makulopati.

Bilderna visar makulopatiska förändringar: mikroaneurysm, blödningar och fettavlagringar.
Bilderna visar makulopatiska förändringar: mikroaneurysm, blödningar och fettavlagringar.

Om svullnader, blödningar eller fettansamlingar på näthinnan når fram till området där man ser som skarpast, alltså makula, så kan den centrala synskärpan försämras. Det kallas för makulopati. Makulopati kan också försämra förmågan att urskilja färger, kontraster och närseendet samt förvränga linjer.

En svullnad i mitten av näthinnan kräver att en ögonläkare bedömer situationen och behovet av behandling inom några veckor. Normalt behandlas en svullnad i mitten av näthinnan med läkemedel som injiceras i glaskroppen. Laserbehandling blir aktuellt när förändringarna befinner sig längre från mitten. Ibland kan lindriga svullnadsförändringar försvinna under uppföljningen även utan någon behandling, särskilt hos unga som lider av typ 1 diabetes.

Uppdaterad 30.9.2023