Gå till sidans innehåll

Diabetes och högt fotvalv

På bilden är ett tryckmönster på en högbågig fot där tryck inte kan ses mellan huven och hälen.
Ett tryckmönster på en högbågig fot där tryck inte kan ses mellan huven och hälen.

Ett högt fotvalv gör att man löper större risk för att utveckla sår på de belastade områdena.Högt fotvalv kan vara en strukturell egenskap, eller så kan det utvecklas till följd av förändringar i muskelnerverna vid diabetes. En fot med högt fotvalv har en liten kontaktyta och trycket koncentreras mycket till hälen och den främre trampdynan. Det gör att man löper risk för att utveckla sår på de belastade områdena.

Bra skor är en del av behandlingen vid högt fotvalv. Individuella hålfotsinlägg kan behövas. En person med diabetes bör undvika att gå barfota, särskilt om neuropati har konstaterats. De ska använda skor även inomhus och alla skor ska väljas ut mycket noggrant.

På ditt diabetesvårdställe får du hjälp i frågor som rör skor.

Uppdaterad 8.11.2023