Gå till sidans innehåll

Störningar i fettomsättningen vid diabetes

Både typ 1 och 2 diabetes påverkar fettomsättningen. Att följa upp och behandla blodfetter är en viktig del av att förebygga och behandla kärlsjukdomar.

På bilden till höger finns ett friskt blodkärl, till vänster har överflödigt fett börjat fästa sig vid blodkärlets vägg och på bilden ovantill är blodkärlet helt igensatt.
På bilden till höger finns ett friskt blodkärl, till vänster har överflödigt kolesterol börjat fästa sig vid blodkärlets vägg och på bilden ovantill är blodkärlet helt igensatt.

Med störningar i fettomsättning menas ett tillstånd där halten av det “onda" LDL-kolesterolet ligger över 3 mmol/l eller där halten av blodfetter, alltså triglycerider, ligger över 1,7 mmol/l, eller där halten av det “goda" HDL-kolesterolet är lågt: hos män under 1,0 mmol/l och hos kvinnor under 1,2 mmol/l.

Fördelningen av de olika fettpartiklarna i blodet ändras när ärftliga faktorer, livsstil, ålder och sjukdomar samverkar. Hos en person med diabetes kan störningar i fettomsättningen vara kopplade till själva diabetesen eller så kan orsaken vara densamma som för andra: ohälsosam kost, att man får i sig mycket hårda fetter, metabolt syndrom och försämrad insulineffekt, hög alkoholkonsumtion, att man rör sig lite, vissa läkemedelspreparat samt ärftliga störningar i fettomsättningen. Sköldkörtelinsufficiens gör också att kolesterolvärdet höjs, så det finns anledning att undersöka sköldkörtelns funktion med blodprover.

Särskilt en hög halt av apolipoprotein B (apoB), LDL och små fettpartiklar som innehåller mycket triglycerid har ett direkt orsakssamband med kolesterolansamlingar på blodkärlens inre hinnor, där en inflammationsreaktion orsakar en artärsjukdom.

Kolesterolet och triglyceridfettet i blodet binder sig till proteiner som kallas för apolipoproteiner. Apolipoproteiner, kolesterol och triglyceridfett bildar fettpartiklar i blodet.

Fettpartiklarna i blodet har en viktig uppgift när det gäller att transportera energi och cellernas byggnadsämnen i kroppen förpackade i en löslig form i blodet. Kolesterol är en normal och nödvändig byggnadsdel i kroppen, till exempel i cellmembran och för att bilda hormoner. Triglycerider är fettet i fettvävnadens energiförråd.

Lipid = fettämne, till exempel kolesterol

Dyslipidemi = störning i fettomsättningen

Lipoprotein = partikel bildad av lipid, alltså fettämne, och protein, transportform för lipider i blodet

Kolesterol = fettämne som fås från näringen eller bildas i levern

LDL-kolesterol = Low Density Lipoprotein, skadlig i för stora mängder, "det onda kolesterolet"

HDL-kolesterol = High Density Lipoprotein, nyttig, "det goda kolesterolet"

VLDL = Very Low Density Lipoprotein

Triglycerider = fettsyra i blodet och energiförrådsfett i fettvävnaden

De störningar i fettomsättning som finns vid typ 1 diabetes orsakas av samma faktorer som för alla andra. På grund av att man har typ 1 diabetes ändras inte halten av skadligt LDL-kolesterol nämnvärt. Målnivån är dock lägre om personen har konstaterats lida av artärsjukdom eller andra diabetesrelaterade sjukdomar eller har haft typ 1 diabetes över 10 till 20 år.

HDL-kolesterolnivåerna är ofta höga under insulinbehandling, men studier tyder på att detta inte är en skyddande faktor mot artärsjukdomar.

Metabolt syndrom och typ 2 diabetes kännetecknas av försämrad insulineffekt, alltså insulinresistens. Det är kopplat till en förhöjd halt av triglycerid i blodet och av att LDL-kolesterolpartiklarnas struktur är liten och tät. Andra drag är en låg halt av HDL-kolesterol, förhöjd apoB-halt och en utdragen höjning av triglyceridnivån efter måltid. Denna kombination kallas för diabetisk dyslipidemi.

Metabolt syndrom är ofta kopplat till andra avvikelser i ämnesomsättningen, som till exempel högt blodtryck, insulinresistens, fettlever och fett som är koncentrerat till midjan och inre organ. Tillsammans med störningen i fettomsättning ökar de kraftigt risken för artärsjukdomar, ävenom halten av LDL-kolesterol bara är lite förhöjd eller till och med ligger på befolkningens målnivå.

Uppdaterad 30.9.2023