Gå till sidans innehåll

Hjärtsvikt vid diabetes

Vid hjärtsvikt pumpar hjärtmuskeln inte tilräcklig blod för att möta kroppens behov. Långvarig diabetes ökar risken för hjärtsvikt.

Hjärtsvikt är vanligare hos en person med diabetes än hos andra. Av de personer med hjärtsvikt som behöver vård på sjukhus har var tredje diabetes. Det beror dels på att diabetes är vanligt hos äldre personer, och dels på att personer med diabetes har oftare sjukdomar som predisponerar dem för hjärtsvikt.

En annan sjukdom bakom hjärtsvikt

Hjärtsvikt är inte i sig en självständig sjukdom, utan i bakgrunden finns en annan sjukdom som försämrar hjärtats pumpfunktion. De vanligaste orsakerna till hjärtsvikt är kransartärsjukdom, hjärtinfarkt och förhöjt blodtryck.

Diabetesorsakad hjärtsvikt

Ett långvarigt högt blodsocker kan i sig också öka risken för hjärtsvikt. Diabetes kan under årens lopp även försvaga de små blodkärlen i hjärtat och hjärtmuskelcellernas funktion. Förändringarna kan försämra hjärtmuskelns förmåga att vidga sig samt pumpkraften i hjärtat och leda till hjärtsvikt.

Behandlingen av hjärtsvikt

Behandlingen av hjärtsvikt är individuell och liknar till stor del andras.

Sockerborttagare läkemedel (SGLT2-hämmären) som används vid typ 2 diabetes förhindrar hjärthändelser, i synnerhet hjärtsvikt som kräver sjukhusvistelse och dödsfall hos personer med diabetes som har hög risk för hjärt-kärlsjukdom. Dessa läkemedel kan också användas för att behandla hjärtsvikt hos personer utan diabetes.

Uppdaterad 30.9.2023