Gå till sidans innehåll

Vanliga frågor om diabetes och ögon

På den här sidan har vi samlat vanliga frågor om diabetes och ögon.

Hur ofta man gör en ögonbottenfotografering beror på diabetestyp, tidigare förändringar på näthinnan och sockerbalansen. Ögonbottnarna fotograferas också innan en graviditet och under den vid behov.

Personer med typ 1 diabetes som insjuknat före 10 års ålder: Från och med 10 års ålder vartannat år så länge fynden är normala. Efter att förändringar har konstaterats årligen eller oftare. Personer med typ 1 diabetes som insjuknat efter 10 års ålder: I diagnosskedet och därefter vartannat år så länge fynden är normala. Efter att förändringar har konstaterats årligen eller oftare. Personer med typ 2 diabetes: I diagnosskedet och därefter vart tredje år så länge fynden är normala. Med två års mellanrum om små förändringar konstateras. Årligen eller oftare om det finns mer förändringar.

Gravida med diabetes, utom graviditetsdiabetes: När graviditet planeras eller genast i början av graviditeten. Under graviditeten enlig​t grad av retinopati, njurtillstånd och blodtryck. Efter graviditeten oftare än vanligt under ett år om måttliga förändringar konstateras.

Screeningfotot ska bedömas omedelbart av en person som är insatt i näthinneförändringar. Den som bedömer hur retinopatin framskridit ska också ha tillgång till tidigare ögonbottenfotografier och möjlighet att vid behov omedelbart remittera patienten för retinopatibehandling inom den specialiserade sjukvården. Det är inte alltid möjligt att göra det hos en optiker.

Diabetes eller diabetesretinopati är inte ett hinder för att använda ​kontaktlinser. Det är dock viktigt att man sköter sin hygien och vid behov ser till att ögats yta är tillräckligt fuktig om ögonen känns torra när man använder kontaktlinser. Om man börjar uppvisa symtom på ögoninfektion ska man ta ett uppehåll i användningen av linser och undersökas av ögonläkare för att konstatera eventuella komplikationer av linserna.

Det vanligaste brytningsfelet korrigeras med glasögon eller kontaktlinser. Diabetes är egentligen inte ett hinder för att operera brytningsfel om ögats hornhinna är frisk, det inte finns några näthinneförändringar som kräver behandling och blodsockerbalansen är bra.

För en person med diabetes är risken för lokala komplikationer högre. Därför utreds alltid möjligheten till brytningsfelsoperation individuellt efter bedömning av en åtgärdsläkare.

Uppdaterad 30.9.2023