Gå till sidans innehåll

Sexuell hälsa vid diabetes

Diabetes är en kronisk sjukdom som är närvarande dagligen i vardagen och kräver mycket uppmärksamhet. Diabetes kan påverka parrelationen och den sexuella hälsan.

Sexualiteten är ett grundläggande behov som kvarstår under hela livet. Den omfattar många känslor och andra behov: ömhet, närhet, samhörighet, fysisk tillfredsställelse och vällust. Sexualiteten har en positiv koppling till den övriga hälsan. Det kan vara en stor tillgång, men i sin intimitet är det också ett mycket sårbart område. Besvikelser och misslyckanden i den kan försämra självkänslan och tilliten till den egna kroppen.

Diabetes kan påverka den sexuella hälsan, sexualiteten och parrelationen. Det är viktigt att vara medveten om att hjälp finns att tillgå för problem i sexuallivet. Att tala ut och kunna diskutera ämnet på mottagningen är en viktig del av vårdhandledningen för diabetes. De närståendes stöd och förståelse samt en öppen diskussion om olika frågor ger dig krafter och mod att bygga upp en närhet.

Uppdaterad 8.11.2023