Gå till sidans innehåll

Fotriskklass 1 vid diabetes

Vid riskklass 1 för fotsår vid diabetes har man ingen skyddskänsel eller så är blodcirkulationen i fötterna nedsatt. Risken för fotsår är förhöjd.

Om man har konstaterat att du har nedsatt skyddskänsel i dina fötter eller tecken på artärsjukdom, men fötternas struktur och ledernas funktion är normal, ingår du i riskklass 1 för fotsår. Risken för långvarigt diabetesrelaterat fotsår är dubbelt så stor jämfört med en person som inte har dessa förändringar i fötterna.

Man gör en fotkontroll och en ny riskbedömning med 6–12 månaders intervall. Sjuksköterskan och läkaren ger dig anvisningar för egenvård av fötterna och egenuppföljning samt val av lämpliga skor.

Dina instruktioner om du tillhör riskklass 1:

  • På grund av den nedsatta känseln som har konstateras i dina fötter kan du inte längre lita på att din känsel signalerar att du har fått en skada på foten. Det är viktigt att varje dag regelbundet undersöka sina fötter som en del av egenvården.

  • Behandla din diabetes så bra som möjligt, fokusera på levnadsvanor som främjar hälsan i artärerna och håll blodtrycket och kolesterolet under kontroll. På så sätt kan du hindra att nervförändringarna och försämringen av blodcirkulationen progredierar.

Om du inte har fotvårdsproblem och kan ta hand om dina fötter själv behöver du oftast inte upprepade besök hos fotterapeut eller fotvårdare.

Uppdaterad 30.9.2023