Gå till sidans innehåll

Diabetes och osteoporos

Diabetes är förknippad med en större risk för osteoporos och benfrakturer.

Osteoporos avser benskörhet som kan leda till en lågenergifraktur.

Typ 1 diabetes ökar risken för osteoporos och benfrakturer särskilt hos kvinnor. Hos personer med typ 2 diabetes är mineraltätheten i skelettet vanligtvis normal, men trots detta är risken för benfrakturer något större även hos dem. Man vet inte med säkerhet orsaken till detta.

Rekommendationer för förebyggande av osteoporos bör följas för personer med diabetes och risken för osteoporos bör beaktas hos personer som haft en lågenergifraktur eller kotfraktur.

Det lönar sig för kvinnor med typ 1 diabetes och som uppnått klimakteriet att åtminstone en gång genomgå en mineraltäthetsmätning av skelettet. Utgående från resultaten kan man överväga vårdbehovet och en läkemedelsbehandling av osteoporos.

Uppdaterad 30.9.2023