Gå till sidans innehåll

Diabetes och axelleder

Axelledsproblem, inflammation och rörelsebegränsning är vanliga, särskilt hos personer som haft diabetes under en längre tid.

En inflammation som gör axelns ledkapsel styvare kallas vanligen för frusen axel. I fackspråket används ofta termen adhesiv capsulam. Andra axelbesvär kan inkludera artros och rotatorkuffsyndrom.

Enligt en finländsk studie har cirka 10 procent av personer med typ 1 diabetes och 20 procent av personer med typ 2 diabetes haft problem med en frusen axel. Upp till ungefär en av tre personer som haft typ 1 diabetes i mer än 30 år hade långvarig axelsmärta och rörelsebegränsningar.

I Ledhuset får du mer information om sjukdomar i axeln och deras behandling. I vissa situationer kan upprepade kortisoninjektioner i axeln vara en bra behandlingsform. Då är det bra att komma ihåg att injicerat kortison kan höja blodsockret i 1–2 veckor.

Uppdaterad 8.11.2023