Gå till sidans innehåll

Diabetes och sömnsvårigheter

Sömnstörningar kan påverka blodsockret och diabetes kan orsaka sömnstörningar. Behandling av sömnlöshet förbättrar blodsockret och en god behandling av diabetes förbättrar sömnen.

Sömnbehovet är individuellt men en människa behöver ungefär 6–9 timmar sömn per natt för att må bra. Under sömnen reparerar sig kroppen. Skadliga ämnesomsättningsprodukter avlägsnas från hjärnan, energiförråden fylls på och skadade hjärnceller repareras. Sömnen hjälper dig att lära dig nytt och effektiverar motståndskraften. Under sömnen utsöndrar kroppen olika hormoner som inverkar på tillväxten och ämnesomsättningen.

Den allt vanligare sömnbristen är en av orsakerna till att fetma blir allt vanligare. På grund av brist på sömn ökar hungerhormonhalten, mättnadshormonhalten minskar och aptiten ökar. Lusten att äta mat som är rik på kolhydrater kan öka. Särskilt minskningen i djup sömn försämrar sockerämnesomsättningen. I takt med en ökning i insulinresistensen ökar även risken för typ 2 diabetes, högt blodtryck och hjärtsjukdomar.

Både högt och lågt blodsocker försämrar sömnkvaliteten. Mardrömmar och morgontrötthetkan vara tecken på låga nattliga blodsockervärden. Det är bra att ibland kontrollera blodsockret även nattetid.

Nervskador som orsakas av diabetes kan ge upphov till smärtor, och framför allt rastlöshet i benen. Då blir det svårare att somna och att få en bra nattsömn.

Sömnapné, eller andningsuppehåll under sömnen, är en vanlig sjukdom särskilt hos personer med typ 2 diabetes. Vid sömnapné minskar andningsuppehållen sömnkvaliteten och blodsockerbalansen.

Uppdaterad 8.11.2023