Gå till sidans innehåll

Lågt blodtryck vid diabetes

Generellt sett är det inte farligt att ha ett naturligt lågt blodtryck dvs, hypotensi. Att ha haft diabetes länge kan också göra att blodtrycket sjunker.

Blodtrycket kan hos en person med diabetes, precis som hos alla andra, vara lägre än vanligt. Övertrycket kan till och med ligga under 100 mmHg utan blodtrycksmedicin eller av någon annan särskild anledning. Det är inte skadligt om det inte orsakar symtom. Om man drabbas av yrsel eller svindel när man reser sig upp måste man till exempel vänta en stund sittandes på sängkanten innan man reser sig upp för att trycket ska hinna jämna ut sig.

Långvarig diabetes kan påverka nervsystemet för de inre organen, alltså det autonoma nervsystemet, som reglerar blodtrycket och pulsen. Symtom på nervskador kan vara hög puls, lågt blodtryck och att blodtrycket sjunker när man ställer sig upp.

Hos äldre människor kan orsaken till lågt blodtryck vara att blodkärlen har blivit stelare eller hjärtsjukdom.

I och med viktnedgång och ålder kan effekten av blodtryckssänkande medel öka. Vissa andra läkemedel kan också göra att blodtrycket sjunker.

Om någon som använder blodtryckmediciner har ett blodtryck som ligger ständigt under 120/70 mmHg, särskilt om det är en äldre person, kan det finns anledning att sänka dosen. Man bör ta upp saken med sin sjuksköterska eller läkare.

Uppdaterad 30.9.2023