Gå till sidans innehåll

Glaskropps- och näthinnekirurgi vid diabetes retinopati

Vid svår diabetesretinopati kan det behövas kirurgisk behandling.

Vid svår diabetesretinopati eller vid makulasvullnad som orsakats av drag till följd av att glaskroppshinnan fastnat kan man ibland bli tvungen att vidta glaskropps- och näthinnekirurgiska åtgärder. Den vanligaste är att man avlägsnar glaskroppen, det vill säga vitrektomi.

Hur akut den kirurgiska behandlingen är beror bland annat på hur tillståndet i ögonbottnen har varit tidigare, tillståndet i det andra ögat samt en avvägning mellan de fördelar som kan uppnås och de risker som åtgärden kan medföra.

Uppdaterad 30.9.2023