Gå till sidans innehåll

Förebyggande av fotsår vid diabetes

Varför man drabbas av fotsår vid diabetes beror på olika förutbestämda faktorer samt yttre faktorer som orsakar en akut situation. Att känna till dessa gör det lättare att förebygga fotsår.

Med diabetesrelaterade fotsår menas ett sår på vristen eller fotbladet som uppstår på grund av nervförändringar i foten, nedsatt blodcirkulation i artärer, en avvikande belastning på fotbladet eller till följd av alla dessa faktorer.

I att förebygga fotsår ingår en bra behandling av förhöjt blodsocker, blodtryck och störningar i fettomsättningen i blodet samt rökfrihet. En stor del i att förebygga fotsår är att regelbundet undersöka fötterna på mottagning, att fastställa riskklass, att få professionell, förebyggande rådgivning och fotterapi utifrån sin riskklass samt noggrann egenvård av fötterna.

En person med diabetes kan även innan insjuknandet ha strukturella problem i fötterna som senare gör att de löper större risk för att utveckla fotsår.

Oftast orsakar dessa förutbestämda faktorer inte i sig allvarliga problem, utan det behövs någon extra orsak, alltså en yttre utlösande faktor, som startar händelsekedjan som leder till det faktiska fotproblemet. Vanliga utlösande faktorer är mekaniska skador, värmerelaterade skador eller skador som orsakas av hudfrätande produkter.

Uppdaterad 8.11.2023