Gå till sidans innehåll

Vad kan ligga bakom problem med sexuallivet?

Funktionsstörningar i sexuallivet är mycket vanliga och förekommer hos de flesta människor vid något skede av livet.

Psykiska orsaker är vanliga. Till exempel stress, stress, prestationstryck eller svårigheter i relationer kan återspeglas i sexualiteten.

Livsstilen är viktig. Oregelbunden livsrytm, övervikt, liten motion, rökning och riklig alkoholkonsumtion är riskfaktorer för sexuella problem.

Läkemedel, bland annat vissa mentalmediciner och blodtrycksmediciner, kan också ha en negativ inverkan på den sexuella hälsan.

Hos personer med diabetes blir högt blodsocker trött och kan på så sätt minska den sexuella lusten, liksom blodsockret.

Vid insulinbehandling kan lågt blodsocker överraska mitt under sex och orsaka rädsla för dessa situationer i fortsättningen. Det är på sin plats att behandla ärendet och förbereda sig för sex som för vilken idrottsprestation som helst.

Högt blodsocker kan leda till att slemhinnorna torkar ut och utsätta intimområdet för infektioner som jästinfektioner. Förebyggande av uttorkning är till hjälp för olika intima oljor och för klimakteriets problem med östrogenhaltiga vaginalkrämer. Diabetes är inte ett hinder för behandling av östrogenersättning i klimakteriet.

Eventuella vaskulära förändringar och nervskador som diabetesen medför kan orsaka erektil dysfunktion eller minska känselförnimmelserna i könsorganen och på så sätt försvåra upplevelsen av orgasm.

Eftersom sexualitet är en viktig del av persons övergripande välbefinnande lönar det sig att ta upp problemen med sexuallivet med en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, utreda den bakomliggande orsaken och rätta till situationen. Så var inte ensam om det!

Uppdaterad 8.11.2023