Gå till sidans innehåll

Fotriskklass 2 vid diabetes

Vid riskklass 2 för fotsår saknar du skyddskänsel och så har du benartärsjukdom eller så är något av det kopplat till strukturella förändringar i fötterna eller funktionella förändringar i lederna.

Bilden av foten, som är rödfärgad, svullen och till sin struktur i viss mån förändrad. Foten klassificeras som riskklass två.

Om det har konstaterats att du har

1) nedsatt känsel och blodcirkulation i fötterna

eller

2) nedsatt känsel och strukturella förändringar i fötterna eller i ledernas funktion

eller

3) nedsatt blodcirkulation och strukturella förändringar i fötterna eller funktionella förändringar i lederna

ingår du i riskklass 2 för diabetesrelaterade fotsår. Din risk för långvarigt diabetesrelaterat fotsår är fem gånger så hög jämfört med en person som inte har den här typen av förändringar i fötterna.

Dina instruktioner om du tillhör riskklass 2:

  • Nu är det viktigare än någonsin att du sköter egenvården av fötterna och att du undersöker dem varje dag, eftersom risken för att du skadar dina fötter är hög.

  • Tillståndet i fötterna ska kontrolleras vid varje uppföljningsbesök.

  • Det går att förhindra att du utvecklar fler diabetesrelaterade sjukdomar genom god diabetesbehandling och genom att hålla blodsockret, blodtrycket och kolesterolet under kontroll samt att sluta röka, om du gör det.

  • På grund av strukturella och funktionella problem i fötterna kan du behöva hjälpmedel, såsom individuella inläggssulor och hjälpmedel som korrigerar och skyddar tårnas position. Det är möjligt att det finns behov av att justera dina skor eller ha specialskor.

Du behöver regelbunden uppföljning av en fotterapeut eller fotvårdare. Besöksfrekvens beror på kvaliteten på fotproblemen och hur bra du själv klarar av att ta hand om dina fötter.

Uppdaterad 8.11.2023