Gå till sidans innehåll

Mätning och uppföljning av blodtryck vid diabetes

Att mäta blodtrycket på mottagningsbesök och att göra egna mätningar hemma är viktigt för att kunna konstatera ett förhöjt blodtryck och för att följa upp effekten av behandlingen.

Det är normalt att blodtrycket svänger och varierar individuellt. Ofta är blodtrycket på mottagning högre än vid mätningar hemma. Om du har diabetes är det därför rekommenderat att skaffa en egen blodtrycksmätare och använda den regelbundet. Om du inte har en egen blodtrycksmätare, kan du fråga efter en mätare som jag lånar från din egen vårdenhet. Du kan själv mäta blodtrycket vid hälso- och sjukvårdens eller apotekens egenvårdspunkter. Vid behov kan en separat dygnsregistrering av blodtrycket göras, varvid blodtrycket följs upp med den medföljande blodtrycksmätaren i 24 timmar.

Om du är äldre eller känner dig yr bör blodtrycket mätas både sittande och efter en minut efter att du har stigit upp.

Uppdaterad 30.9.2023