Gå till sidans innehåll

Faktorer som ökar risken för fotproblem vid diabetes

Faktorer som ökar risken för fotproblem vid diabetes är neuropati i fötterna, nedsatt blodcirkulation och socker i bindväv som orsakas av långvariga förhöjda blodsockernivåer.

De flesta som insjuknar i diabetes har friska fötter vid insjuknandet. Det kan finns problem i fötterna sedan tidigare, till exempel en tendens till att naglar växer inåt och att nagelbandet inflammeras, att huden mellan tårna luckras upp och blir inflammerad, förändringar i hållningen i foten såsom högt fotvalv, plattfot, hallux valgus och hammartår.

Speciellt om du har diabetes bör dessa problem som inte har samband med diabetes också behandlas väl. Diskutera med fotvårdsproffset, det vill säga fotterapeuten/fotvårdaren, nödvändiga vårdåtgärder och förebyggande av allvarligare problem.

Förändringar i känselnerverna kan försvaga den känsel som skyddar fötterna samt positionskänseln. Till följd av nedsatt skyddskänsel känner fötterna inte så lätt av varierande temperaturer, smärta eller tryck. Fötterna kan skadas utan att man märker det, eftersom man inte blir varnad via känseln.

Till exempel kan det var så att man inte känner en liten sten som ligger och nöter i skon, eller att man har för små skor som skaver lite grann. Ett sår kan utvecklas långt utan att man märker det och kan leda till ett långvarigt fotsår. En belastning på det skadade stället gör att såret inte läker.

Skador på muskelnerverna kan orsaka svaghet i muskelstyrka och felställningar i fötterna. Typiska förändringar är att det tvärgående fotvalvet sjunker och att det längsgående fotbladet höjs, alltså att man får högt fotvalv. Till följd av att böjsenorna spänns utvecklas hammartår.

Felställningarna ändrar belastningen på foten, huden blir tjockare på det belastade området och det uppstår förhårdnader. Under förhårdnaden eller kallus kan det lätt uppstå blodutgjutningar och sår. Hammartår ger även upphov till nagelskador.

Skador på det autonoma nervsystemet försämrar blodcirkulationen och gör att man svettas mindre om fötterna. Huden torkar, flagnar och spricker lätt, särskilt på hälarna. Sprickorna kan bli inflammerade. Nervrelaterade förändringar i blodcirkulationen gör att man löper risk för sår i tår och hälar som läker dåligt.

Försämrad blodcirkulation kan leda till att artärerna i benen blir förträngda och till att funktionen i kapillärerna försämras. Till följd av det kan det uppstå syrebrist, vilket gör att man lättare får sår och att såren läker sämre.

Rökning försämrar blodcirkulationen och gör att sår läker sämre. Försämrat syreupptag i vävnaden gör att huden blir torr och tunn. Om huden är torr och tunn uppstår lätt sår och sprickor.

Bindvävsförändringar i benet gör att vävnaden blir stelare och att rörligheten i vristen och tårna försämras. När rörligheten blir nedsatt förändras gången, och det blir svårare att stå rakt och hålla balansen. Dessutom ökar belastningen på fotsulan och fotens egen stötdämpning försämras. Det uppstår lätt hudförändringar i det belastade området, särskilt förhårdnader.

Uppdaterad 30.9.2023