Gå till sidans innehåll

Funktionsstörningar i sköldkörteln vid diabetes

Diabetes i sig påverkar inte sköldkörtelfunktionen, men personer med diabetes har mer funktionsstörningar i sköldkörteln än andra.

Funktionsstörningar i sköldkörteln är vanliga: cirka 10 procent av befolkningen har vid undersökningar konstaterats ha lindriga avvikelser i sköldkörtelvärdena.

I den finländska FinnDiane-studien var förekomsten av underfunktion hos vuxna med typ 1 diabetes 18 procent, medan förekomsten hos kontrollpersoner var sex procent. Orsaken till ökad underfunktion hos patienter med typ 2 diabetes är okänd.

Överfunktion är ovanligare. I den finländska FinnDiane-studien var förekomsten av överfunktion hos vuxna med typ 1 diabetes 2,4 procent, medan förekomsten hos kontrollpersoner var 0,8 procent. Hos personer med typ 2 diabetes är överfunktion inte tydligt vanligare än hos den övriga befolkningen.

Som en screeningundersökning av sköldkörtelfunktionen mäts tyreotropinhormonhalten, som utsöndras av hypofysen. Tyreotropinhormonhalten mäts genom ett blodprov som tas vid diagnosfasen av diabetes. Bodprovet tas därefter vart tredje till femte år samt vid planering av graviditet.

Till funktionsstörningarna i sköldkörteln räknas även förstoring av sköldkörteln på bägge sidor, det vill säga struma. Vid underfunktion i sköldkörteln kan den krympa i storlek.

Både under- och överfunktion i sköldkörteln bör behandlas. Om de är obehandlade under lång tid medför de en ökad risk för hjärtsjukdom.

Uppdaterad 8.11.2023