Gå till sidans innehåll

Störningar i hjärnans blodcirkulation vid diabetes

Med störningar i hjärnans blodcirkulation menas hjärninfarkt, hjärnblödning eller övergående störning i hjärnans blodcirkulation. Diabetes ökar risken för dessa störningar.

Störningar i hjärnans blodcirkulation kallas cerebrovaskulära sjukdomar eller AVH på finska (Aivoverenkiertohäiriö). En övergående störning i hjärnans blodcirkulation kallas för TIA (Transient Ischemic Attack). En TIA-attack kan också vara ett tidigt tecken på kommande hjärninfarkt. Därför ska man uppsöka vård akut även vid en TIA-attack.

Den främsta anledningen till cerebrovaskulära sjukdomar är att de stora hjärn- eller halsartärerna förträngs på grund av ateroskleros (storkärlsjukdom) . Ungefär en fjärdedel av alla cerebrovaskulära sjukdomar beror på att de små kärlen i hjärnan har blockerats (småkärlsjukdom). På stället där förträngningen har uppstått kan det bildas en koagulering som hindrar blodcirkulationen. Även förmaksflimmer kan vara kopplat till att det har utvecklats koagulering i hjärtat som transporteras till hjärnan.

Diabetes ökar risken för hjärninfarkt med 2–6 gånger. Av de som drabbas av hjärninfarkt eller TIA-attack har nästan 30 procent förhöjda blodsockernivåer. Detta beror delvis på att det är vanligt med diabetes hos äldre människor och dels på att personer med diabetes har flerriskfaktorer och sjukdomar som gör att de löper risk för cerebrovaskulära sjukdomar.

Det kan uppstå en minnessjukdom kopplat till cerebrovaskulära sjukdomar i både stora och små artärer i hjärnan. Diabetes ökar risken för minnessjukdomar.

Den främsta riskfaktorn för cerebrovaskulära sjukdomar är långvarigt förhöjt blodtryck och blodsockernivå. Även förhöjt LDL-kolesterol, rökning, fetma och sömnapné ökar risken. En bra behandling av blodsocker och blodtryck samt kolesterolmedicinering minskar effektivt risken för cerebrovaskulära sjukdomar.

Med levnadsvanor som stöder god behandling av diabetes kan man också minska risken för hjärnartärsjukdomar och störningar i blodcirkulationen i hjärnan. Därför är rökfrihet, viktkontroll, måttlig alkoholkonsumtion, hjärthälsosam kost som främjar blodsockerkontroll och daglig motion en del av det övergripande förebyggandet, behandlingen och rehabiliteringen av cerebrovaskulära störningar.

Uppdaterad 30.9.2023