Gå till sidans innehåll

Vård av nervsmärta vid diabetes

För att lindra smärta vid neuropati kan man vid behov använda läkemedelspreparat som höjer smärttröskeln.

Diabetes nervskada kan göra ont för en del personer. Orsaken till nervskada smärta är att det uppstår förändringar i smärtbanorna. Även om det inte finns någon egentlig behandling för nervskada i sig, kan man behandla smärtan med läkemedel som höjer smärttröskeln.

Också vid smärtsam nervskada är det viktigt att ta reda på att den inte beror på någon annan orsak som går att behandla.

Även om det är viktigt att behandla blodsockret väl i samband med en nervskada så ger behandling av blodsockret i sig inte någon effekt på nervsmärta. Det viktigaste vid neuropatismärta är en effektiv läkemedelsbehandling.

Nervskadarelaterade smärtsymtom behandlas primärt med tricykliska antidepressiva läkemedel, nyare antidepressiva läkemedel (duloxetin, venlafaxin), epilepsiläkemedel (gabapentin, pregabalin) eller kombinationer av dessa. Ibland behövs smärtstillande läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet (tramadol, oxikodon). Genom medicineringen försöker man höja smärttröskeln.

Nervskada kan i vissa fall också behandlas med transkutan nervstimulering (TNS), vars lämplighet diskuteras med den egna läkaren från fall till fall. Ungefär hälften av smärtpatienterna har nytta av TNS-behandlingen.

Effekten av läkemedlen kommer inte direkt, utan efter ett par dagar eller till och med veckor. Vid svåra smärtproblem kan man vid behov konsultera sjukvårdspersonal som specialiserat sig på smärtbehandling.

B-vitaminpreparat kan användas om man har konstaterad vitaminbrist.

Uppdaterad 30.9.2023