Gå till sidans innehåll

Fettlever vid diabetes

Fettlever innebär en riklig ansamling av fett i levercellerna. Det är vanligt bland personer med typ 2 diabetes. Hos en del personer progredierar fettlever till leversvikt.

Bilden visar leverns normala struktur.
Bilden visar leverns normala struktur.

Fettlever betyder att minst fem procent av levercellerna består av fett. Att fett ansamlas i levern gör att den blir större. En märkbart förstorad lever kan ge känningar i höger sida av den övre delen av buken, men oftast får man inga symtom av fettlever.

Fettlever delas in i

  • fettlever orsakat av alkohol

och

  • fettlever som inte är alkoholrelaterad.

Det är möjligt att ha både alkoholrelaterad och icke-alkoholrelaterad fettleversjukdom hos samma person. Alkoholkonsumtion kan belasta levern och öka risken för avancerad leversjukdom vid icke-alkoholisk fettlever, även om alkoholkonsumtionen inte överskrider de allmänna riskgränserna för konsumtion.

Icke alkoholrelaterad fettlever är vanligare än alkoholrelaterad fettlever, både i Finland och i övriga länder i västvärlden. Anledningen är fetma, särskilt bukfetma, men också en person som är normalviktig sett till antalet kilon kan drabbas av fettlever. Den engelska benämningen på icke alkoholrelaterad fettlever är NAFDL, alltså non-alcoholic fatty liver disease.

Hur stor risk det finns för att fett ska ansamlas i levern är individuellt. Sett till ärftliga faktorer är det så att för en del personer hamnar övervikten, alltså överflödigt fett, lättare i bukhålan, inre organ och särskilt i levern.

Uppdaterad 8.11.2023