Gå till sidans innehåll

Symtom på diabetesretinopati

Förändringarna i retina som hänför sig till diabetes rertinopati är i början ofta helt symtomfria. När retinopatin framskrider kan den försämra synen och orsaka varierande synsymtom.

Förändringar i området för den skarpaste synen på näthinnan kan försämra färgseendet och förmågan att urskilja kontraster. Svullnad och blödningar i mitten av näthinnan kan snabbt försämra närseendet, redan inom loppet av timmar eller dagar. Svullnaden leder ofta till förvrängd syn, som särskilt försvårar arbete på nära håll och detaljseende.

Vid svår retinopati växer det fram nya blodkärl i ögonbotten och dessa kan läcka blod in i glaskroppen i ögat. Personen upplever en blödning i glaskroppen som en skur av förgrumlingar som rör sig i synfältet, splittrat synfält eller olika grad av nedsatt syn. Om synen blir mörk eller en stor del av synfältet saknas, kan det vara tecken på tät glaskroppsblödning eller att näthinnan har lossnat.

Kraftig ögonsmärta kopplad till svår retinopati kan vara ett tecken på att ögontrycket har stigit i och med de nya kärlen. Det är dock ovanligt i dag.

Uppdaterad 30.9.2023