Gå till sidans innehåll

Så konstateras diabetisk njursjukdom

Diabetisk njursjukdom orsakar inga symtom i det skede då man har bäst möjlighet att stoppa dess utveckling. Därför följs njurvärdena upp via screening genom urin- och blodprov.

Diabetisk njursjukdom kan upptäckas i ett urinprov.
Diabetisk njursjukdom kan upptäckas i ett urinprov.

Utsöndring av albumin i urinen

Det första tecknet på diabetisk njursjukdom är att det utsöndras lite av ett protein som heter albumin i urinen, alltså lindrig albuminuri. Tidigare kallades detta för mikroalbuminuri. Albumin utsöndras i så små mängder att det krävs en mycket känslig metod för att det ska upptäckas i ett urinprov. Lindrig albuminuri ger inga symtom. Hos personer med typ 1 diabetes börjar blodtrycket ofta stiga samtidigt som man uppvisar albuminuri. Vid typ 2 diabetes är det mycket vanligt att blodtrycket stiger redan innan man uppvisar några njurförändringar.

Det är viktigt att upptäcka även lindrig albuminuri, eftersom det är ett tecken på att njurarna är ansträngda. Genom bra behandling av blodsocker och blodtryck går det att helt korrigera detta. Därför gör man screening av albuminutsöndring i urinen varje år med ett särskilt urinprov.

Njursvikt

Hos en del med diabetes progredierar njursjukdomen. Man kan börja utsöndra mer albumin i urinen. Det kan uppstå svullnader om det utsöndras mycket albumin i urinen. Blodtrycksnivån stiger ytterligare när njursjukdomen förvärras.

När njursjukdomen progredierar försvagas njurarnas filtrationsförmåga. Då handlar det om njursvikt. Lindrig eller medelsvår njursvikt ger vanligtvis inga symtom.

Vid medelsvår njursvikt framkommer ofta anemi. Anemin är kopplad till trötthet och nedsatt prestationsförmåga. Vid svår njursvikt kan man uppvisa dålig aptit, illamående och ofrivillig viktnedgång, klåda samt muskelkramp i benen.

Uppdaterad 30.9.2023