Gå till sidans innehåll

Nervskada i hjärta och blodcirkulation vid diabetes

En skada på det autonoma nervsystemet kan visa sig i form av att hjärtpulsen ökar och att blodtrycket sjunker för mycket.

Det autonoma nervsystemet reglerar hjärtpulsen, hur blodkärlen vidgas och drar ihop sig samt blodtrycket. Hos en frisk person ökar hjärtpulsen under inandning och går långsammare under utandning.

Symtom på autonom neuropati i blodomloppet är minskad pulsvariation kopplat till normal in- och utandning, hög puls, dålig förmåga att tolerera belastning samt sänkt blodtryck när man ställer sig upp. Det kallas professionellt för ortostatisk hypotension.

Autonom neuropati i blodomloppet ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Hur blodomloppet regleras kan undersökas genom att mäta blodtryck och puls liggande och stående. Det kallas för ortostatiskt test. Blodtrycket och pulsen mäts först när personen ligger ned och sedan på nytt efter att personen snabbt har rest sig upp utan stöd. Vid otydliga fall kan man göra mer ingående undersökningar.

Om symtomet är sänkt blodtryck kopplat till neuropati är det viktigt att en läkare noggrant bedömer läkemedel som påverkar blodtrycket. Man kan själv lindra symtomen genom att resa sig långsammare och använda stödstrumpor. I svårare fall kan man använda blodtryckshöjande läkemedel.

Uppdaterad 30.9.2023