Gå till sidans innehåll

Mål för blodfetter vid diabetes

En person med diabetes löper en större risk än andra att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar. Därför är målet för fettvärden snävare för diabetiker än för andra.

Bilden visar ett kolesterolförtätat blodkärl och ett friskt blodkärl.
På bilden till höger finns ett friskt blodkärl och till vänster ett blodkärl som börjat förträngas av kolesterol.

Målet med behandlingen av störning i fettomsättningen är att förebygga artärsjukdomar, alltså hjärtinfarkter, stroke och ateroskleros i benen eller att förhindra att en redan befintlig artärsjukdom förvärras.

Blodfetter följs upp med 1–3 års mellanrum genom blodprov som tas på laboratorium. Det generella målet för diabetiker är som följer, mätt i plasma (P):

  • P-triglycerid < 1,7 mmol/l

  • P-HDL kolesterol för kvinnor > 1,2 mmol/l och för män > 1,0 mmol/l

  • P-LDL-kolesterol < 1,4–1,8–2,6 mmol/l utifrån individuell risk

  • P-icke-HDL-kolesterol, alltså totalkolesterol – HDL-kolesterol utifrån individuell risk < 2,2–2,6–3,4 mmol/l

  • P-ApoB < 0,65–0,80–1,0 g/l utifrån individuell risk

I samband med att man diagnostiseras med diabetes mäts alla fettvärden genom ett blodprov, och sedan görs det vid behov. För uppföljning används ofta halten av LDL-kolesterol. Tidigare mättes blodfetterna alltid med fasteprov. Enligt nyare rekommendationer kan man också mäta dessa utan att fasta.

De generella målen för LDL- och icke-HDL-värden i blodet har ställts upp utifrån risken för artärsjukdomar. Dessa målnivåer gäller i första hand halten av LDL-kolesterol i plasma. Det finns heltäckande forskning som visar att förändringar av det är kopplat till risk för kärlsjukdomar.

Personer med diabetes anses i allmänhet ha en hög eller mycket hög risk att drabbas av artärsjukdomar. Ålder och diabetesens varaktighet påverkar också målen för blodfetter. Huvudlinjerna i riskkategorierna är:

Måttlig risk för artärsjukdomar har personer med diabetes utan diabetesrelatererade sjukdomar och andra riskfaktorer för artärsjukdom (föräldrar eller syskon har inte haft artärsjukdomar i ung ålder, ingen rökning, normalt blodtryck).

Stor risk för artärsjukdom har personer med diabetes utan diabetesrelaterade sjukdomar, men som uppvisar andra riskfaktorer för artärsjukdom (föräldrar eller syskon har haft kärlsjukdomar i ung ålder, de röker, har förhöjt blodtryck).

Mycket stor risk för artärsjukdom har personer med diabetes och diabetesrelaterade sjukdomar, exempelvis personer med proteiner i urinen eller njursvikt samt personer som redan har en artärsjukdom.

Uppdaterad 30.9.2023