Gå till sidans innehåll

Skada på perifer nerv vid diabetes

Symtom på skador på perifernerverna börjar vanligen med känselnerverna i fötterna.

Den vanligaste formen av nervskada i diabetes är en nervskada som drabbar de perifera nerverna i extremiteterna (perifer neuropati). Det kan påverka såväl känsel- som muskelnerver. Nervskada i perifera nervsystemet börjar oftast i fötterna och så småningom kan det sprida sig uppåt i benen, ibland även ut i armarna. Professionellt kallas det för sensomotorisk polyneuropati.

Bristen på skyddskänsel i fötterna som neuropatin kan orsaka, är den främsta riskfaktorn för fotsår vid diabetes. Genom screening och behandling av nervskada kan man förhindra att det uppstår fotsår och i och med det förebygga amputation.

Uppdaterad 30.9.2023