Gå till sidans innehåll

Munhälsoproblem vid diabetes

Att ta hand om munhälsan utgör en del av behandlingen av diabetes. Högt blodsocker ökar munhälsoproblemen.

Vid en god blodsockerbalans utsätter diabetes inte särskilt för munsjukdomar. Högt och fluktuerande blodsocker utsätter för muntorka, karies och bindvävssjukdomar, dvs. tandköttsinflammation och parodontit samt jästinfektion i munslemhinnorna. Flera läkemedel kan även orsaka muntorrhet.

Infektioner som får sin början i tänderna och bindväven kan precis som andra infektioner höja blodsockret. Risken för en tandrelaterad allmän infektion är större vid diabetes. Infektionssjukdomar i munnen har även konstaterats ha samband med systemsjukdomar. Parodontit ökar även risken för artärsjukdomar och eventuellt risken för diabetesrelaterad njursjukdom.

Grunden för munhälsa är egenvård. Förutom regelbunden tandborstning och rengöring av tandmellanrummen påverkas munhälsan av vad vi äter och dricker och hur ofta. En god sockerbalans bidrar till munhälsan. Rökning och snus har också en skadlig effekt på munhälsan.

Regelbundna munhälsokontroller utförda av tandläkaren utgör också en del av god behandling och uppföljning av diabetes. Kontrollfrekvensen definieras individuellt.

Det finns inget hinder för att sätta in en konstgjord rot, det vill säga implantat, när blodsockerbalansen är bra.

Uppdaterad 8.11.2023