Gå till sidans innehåll

Hål i tänderna vid diabetes

En person med diabetes har en högre risk för hål i tänderna, det vill säga karies.

En bild av förfallna tänder. Foto: Finlands Tandläkarförbund.
På bilden en mun med svårslitna tänder både uppe och nere. Foto: Finlands Tandläkarförbund.

Förhöjt blodsocker ökar sockerhalten i saliven, vilket bidrar till hål i tänderna särskilt i tandköttsgränserna. För hål i tänderna används i fackspråket termen karies. Karies kan uppstå anmärkningsvärt snabbt.

En person med diabetes kan dessutom ha avvikande mängd och sammansättning av saliv. Salivavsöndringen kan minska i samband med diabetes eller de läkemedel som används. Om salivavsöndringen har minskat kan den inte reparera de skador som orsakats. Resultatet kan bli snabb och svår karies.

En tät måltidsrytm och tillhörande "syraattack" eller upprepad användning av sockerhaltig mat och dryck som behövs för att korrigera en för låg blodsockernivå utsätter dig för hål i tänderna.

För personer med ökad risk uppgörs en effektiv plan för förebyggande vård som omfattar professionell handledning i egenvård, skydd av tänderna med fluorpreparat samt tätare undersöknings- och vårdbesök.

Om ett hål i tanden går ända upp till tandpulpan leder detta till en inflammation i tandpulpan och en bakterieinfektion i käkbenet runtomkring spetsen av tandroten. En person med diabetes löper också större risk för en inflammation i tandpulpan och misslyckad rotbehandling. Detta är också en anledning till att det är viktigt att förebygga och stoppa karies och att ha en god sockerbalans.

Uppdaterad 8.11.2023