Gå till sidans innehåll

Så konstateras perifer neuropati vid diabetes

Symtomen och fynden av nervskador i de perifera nerverna kartläggs under uppföljningsbesöken för diabetes. Som hjälp kan man använda en symptomenkät.

Varje år görs enkla undersökningar på en mottagning där man testar känseln och muskelfunktionen på fötterna. En läkare, fotterapeut eller sjuksöterskan undersöker nerv- och muskelfunktionen.

Beröringskänseln i fötterna undersöks med en tunn och böjlig tråd, monofilament, oftast på åtminstone tre punkter. Vid behov undersöks vibrationskänseln i foten och senreflexerna. Eventuella positionsfel i foten eller problem med att gå kan vara ett tecken på skadade muskelnerver.

Vid en typisk symtombild på diabetes nervskada i behöver man inte nödvändigtvis göra några andra undersökningar förutom grundläggande blodprov. Vid behov görs mer ingående undersökningar individuellt utifrån symtomen.

Om symtomen är atypiska och man misstänker en nervskada som beror på förträngning i till exempel ryggen eller i en nerv, kan man göra en nervmuskelundersökning som mäter funktionen i de stora nervfibrerna, alltså en ENMG-undersökning. Förkortningen kommer från termen elektroneuromyografi. Det kallas också för nervbaneundersökning.

Uppdaterad 30.9.2023