Siirry sivun sisältöön

Diabeteksen verkkokalvosairauden seulonta

Jokaisen diabetesta sairastavan silmänpohjat tulee tutkia säännöllisesti joko valokuvaten tai lääkärin vastaanotolla.

Värivalokuva terveestä silmänpohjasta.

Seulonnan toteutustapa riippuu oireista ja muista silmäsairauksista. Silmänpohjien valokuvaus on tutkitusti herkkä menetelmä verkkokalvomuutosten toteamiseksi.

Seulontakuvauksen tarkoituksena on todeta ensimmäiset verkkokalvomuutokset, seurata niiden mahdollista etenemistä sekä ohjata henkilö tarvittaessa silmälääkärille hoidon tarpeen arvioon. Suomessa on valtakunnallinen suositus silmänpohjakuvaseulonnalle, jonka mukaan silmänpohjakuvaus tehdään 1–3 vuoden välein riippuen diabeteksen tyypistä ja verkkokalvomuutosten vaikeusasteesta.

Seulontasuositus

Seulottavat ryhmät

Seulontaväli

Henkilöt, joilla tyypin 1 diabetes, alle 10-vuotiaana sairastuneet

10 vuoden iästä lähtien joka toinen vuosi niin kauan kuin löydös on normaali. Muutosten toteamisen jälkeen vuosittain tai tiheämmin.

Henkilöt, joilla tyypin 1 diabetes, yli 10-vuotiaana sairastuneet

Diagnosointivaiheessa ja sen jälkeen joka toinen vuosi niin kauan kuin löydös on normaali. Muutosten toteamisen jälkeen vuosittain tai tiheämmin.

Henkilöt, joilla tyypin 2 diabetes

Diagnosointivaiheessa ja sen jälkeen kolmen vuoden välein niin kauan kuin löydös on normaali. Kahden vuoden välein, jos todetaan vähäisiä muutoksia. Vuosittain tai tiheämmin, jos muutoksia on enemmän.

Raskaana olevat

Raskautta suunniteltaessa tai heti raskauden alussa. Raskauden aikana retinopatian asteen, munuaistilanteen ja verenpaineen mukaan. Raskauden jälkeen vuoden ajan tavanomaista tiheämmin, jos todetaan kohtalaisia muutoksia. Raskausdiabetesta sairastaville silmänpohjaseuranta ei tarpeellista.

Lähde: Diabeettisen retinopatian Käypä hoitosuositus, Duodecim.

Päivitetty 30.9.2023